Privacybeleid

Bij Riiwards Inc. (hierna "Riiwards" en ook "wij" of "ons") respecteren en beschermen we de privacy van onze klanten en anderen die onze websites, producten en diensten gebruiken. Deze privacyverklaring geeft details over hoe uw persoonlijke informatie door ons wordt verzameld en gebruikt. Persoonlijke informatie is alle informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd of waarmee iemand contact met u kan opnemen, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere niet-openbare informatie die aan dergelijke informatie is gekoppeld. Het omvat geen geaggregeerde informatie, anonieme informatie of andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de websites van Riiwards; producten en diensten die zich bevinden op de domeinen www.riiwards.com en www.riiwards.net en andere sites die van tijd tot tijd in ons bezit zijn of door ons worden beheerd, en onze mobiele applicaties of webwidget (hierna de "Sites" genoemd). Riiwards is gevestigd in 4695 Chabot Drive, Suite 200, Pleasanton, CA 94588, VS.

 

Deze Privacyverklaring wordt aangevuld met onze Algemene Voorwaarden en alle andere richtlijnen, voorwaarden en beleidslijnen die wij van tijd tot tijd beschikbaar stellen, allemaal hierin opgenomen door middel van verwijzing. Zoals hierin en elders gebruikt, zullen de woorden "verzamelen", "gebruiken", "verwerken", "behandelen", "onthullen" en analoog zijn gerelateerd aan persoonlijke informatie en andere gegevens die we kunnen verzamelen van onze gebruikers en/of bezoekers, met inbegrip van cookies in een computer- en mobiele apparaat-ID's. Door u bij ons te registreren of op andere wijze gebruik te maken van onze producten en diensten, stemt u in met het verzamelen, overdragen, verwerken, opslaan, openbaar maken en ander gebruik van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

 

1. Algemene informatie

1.1 Veiligheid en privacy

Wij maken gebruik van redelijke technische, administratieve en fysieke beveiligingen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. Wij maken gebruik van door de industrie erkende technische beveiligingen, zoals encryptie van persoonlijke gegevens, firewalls, en hebben procedures aangenomen en geïmplementeerd om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging, vernietiging en/of wijziging.

We respecteren en handhaven het recht van individuen om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en we zullen persoonlijke informatie niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze is verzameld of vervolgens door u aan ons is geautoriseerd. Riiwards zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en dat ze accuraat, volledig en actueel blijven.

Ondanks onze inspanningen kunnen we geen absolute of ongekwalificeerde bescherming van deze informatie garanderen, gezien de open aard en de daaruit voortvloeiende instabiliteit van het internet en het World Wide Web, en we geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de effectiviteit van onze beveiliging en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inbreuken op de beveiliging of een storing in de beveiliging van uw computerapparatuur, uw internetserviceprovider of andere netwerken en communicatieleveranciers.

 

1.2 Internationaal gebruik, openbaarmaking en geschillenbeslechting

We zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Persoonlijke informatie kan door ons worden ingezien of aan ons worden overgedragen in de Verenigde Staten. Persoonlijke informatie wordt door ons gedeeld met onze partners, bedrijven die gebruik maken van onze diensten en dienstverleners elders in de wereld. Door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met deze overdracht.

 

Wij zullen de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie beschermen volgens deze Privacyverklaring, ongeacht waar deze wordt verwerkt of opgeslagen, maar u erkent en stemt ermee in dat persoonlijke informatie die wordt opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten onderworpen is aan de wetten van de Verenigde Staten, met inbegrip van de mogelijkheid van overheden, rechtbanken of wetshandhavings- of regelgevende instanties van de Verenigde Staten om de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie te verkrijgen.

 

Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens zal altijd een wettelijke basis hebben, ofwel omdat het noodzakelijk is voor onze dienstverlening, ofwel omdat u hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, ofwel omdat het in ons rechtmatige belang is.

Riiwards is toegewijd aan: (i) te voldoen aan het EU-VS Privacy Shield Framework en de Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks zoals uiteengezet door de VS. Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese en de Britse Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten; (ii) alle persoonlijke gegevens die worden ontvangen van de EU in het kader van deze Privacyverklaring te onderwerpen aan de Privacy Shield Principles; en (iii) onderworpen te zijn aan de regelgevende, onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission, het Amerikaanse Ministerie van Transport of enige andere bevoegde wettelijke instantie in de VS.

In het kader van de Europese Richtlijn 95/46/EG en de toepasselijke nationale uitvoeringswetten in uw rechtsgebied zijn wij met betrekking tot uw gegevens een verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens. Voor meer informatie over het Privacy Shield programma kunt u terecht op www.privacyshield.gov. Riiwards heeft zichzelf gecertificeerd met Privacy Shield.

In bepaalde situaties kan Riiwards Inc. worden verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken in antwoord op rechtmatige verzoeken van de overheid, waaronder het voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of de wetshandhaving.

In overeenstemming met de EU-VS en Swiss-US Privacy Shield Principles verbindt Riiwards zich ertoe om klachten over uw privacy en het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons op te lossen. Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk of Zwitserse personen met vragen of klachten over dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met Riiwards via: support@riiwards.com

 

Riiwards heeft verder toegezegd om onopgeloste privacyklachten onder de Privacy Shield Principles door te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, de BBB EU PRIVACY SHIELD, beheerd door BBB National Programs. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, ga dan naar https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ voor meer informatie en om een klacht in te dienen. 

 

Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield-beginselen, zijn de Privacy Shield-beginselen van toepassing.  Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma, en om onze certificering te bekijken, kunt u terecht op www.privacyshield.gov.

Vragen en verzoeken met betrekking tot uw privacy kunnen per e-mail worden gericht aan support@riiwards.com.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u, indien u nog steeds van mening bent dat uw klacht of geschil niet is opgelost, een beroep doen op bindende arbitrage als laatste redmiddel.  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Privacy Shield www.privacyshield.gov.

 

1.3 Kinderen

Onze sites en onze producten en diensten zijn niet gericht op personen onder de achttien jaar (18). Wij verzamelen naar ons weten geen persoonlijke gegevens van personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als een ouder of voogd erachter komt dat zijn of haar kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder toestemming van die ouder of voogd, dient hij of zij contact met ons op te nemen. Als we erachter komen dat een kind jonger dan achttien (18) jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we deze informatie uit onze bestanden verwijderen.

1.4 Tracking Technologies

an tijd tot tijd kunnen wij de zogenaamde 'cookies' in uw computer plaatsen om gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten bij te houden en te verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze diensten aan u overdragen en die ons in staat stellen u te herkennen en gegevens te verkrijgen, zoals de omgeving waarin onze producten werken, het type en de versie van het besturingssysteem.

We kunnen ook de gegevens in de logbestanden verzamelen en gebruiken, waaronder uw IP-adres (internetprotocol), uw ISP (internetprovider), de browser die u hebt gebruikt om ons platform te bezoeken, het tijdstip waarop u onze sites hebt bezocht en welke secties u hebt bezocht.

In tegenstelling tot cookies kunnen apparaat-ID's van mobiele apparaten niet worden verwijderd, maar u kunt ervoor kiezen om uw advertentie-ID's te resetten in het gedeelte "Instellingen" van uw mobiele apparaat, naast andere instellingen. U kunt uw browser altijd configureren om cookies en bakens te weigeren. Ga voor meer informatie naar

www.allaboutcookies.org.

 

Technologieën zoals bakens, tags en scripts worden ook gebruikt door ons en onze partners (inclusief marketingpartners en filialen) en door onze analytics en andere dienstverleners. Deze technologieën worden op vele manieren gebruikt, waaronder het analyseren van trends, het beheren en verbeteren van de Sites, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de Sites, het verzamelen van demografische informatie over onze gebruikersbasis.

We slaan het IP-adres en de informatie op bij elke aanmelding. We gebruiken het IP-adres om verdachte of kwaadwillende gebruikers te weren.

We kunnen ook Google Analytics, Ad Words, Double Click en/of Ad Sense tracking codes en andere software van derden (zoals remarketing codes) gebruiken om informatie en marketinganalyses te verzamelen over de manier waarop u door onze sites bladert.

De aangeboden advertenties zullen gericht zijn op basis van uw vorige browsegeschiedenis en kunnen retargetingcodes bevatten. Zo kunnen externe leveranciers u bijvoorbeeld Riiwards' advertenties op bepaalde websites op het internet laten zien, zelfs nadat u onze Sites hebt verlaten. De verzamelde informatie wordt geanonimiseerd, wat betekent dat deze niet kan worden getraceerd naar individuen. Met behulp van dergelijke tools leren we hoe we advertenties kunnen optimaliseren en aanbieden op basis van de bezoeken die een gebruiker in het verleden heeft afgelegd, zodat u een betere gebruikerservaring krijgt.

Voor meer informatie over op interesses gebaseerde en andere vormen van reclame en over hoe u zich kunt afmelden, kunt u de afmeldings- en privacypagina's van Google bezoeken op www.google.com, de website van het Network Advertising Initiative op www.networkadvertising.org, en ook www.youronlinechoices.com.

1.5 Kennisgeving van wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, dus neem deze regelmatig door. Als we besluiten deze privacyverklaring op enige wezenlijke manier te wijzigen, zullen we u daarvan via onze websites op de hoogte stellen, zodat onze gebruikers altijd weten welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze openbaar maken. Voor materiële wijzigingen in de manier waarop we persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we u vooraf per e-mail op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt. In alle gevallen geldt uw voortgezette gebruik van de sites of onze producten en diensten als een erkenning van dergelijke wijzigingen en uw bindende acceptatie van dergelijke wijzigingen.

 

1.6 Overig gebruik van uw gegevens

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname, een verkoop van alle of een aanzienlijk deel van onze activa, of een andere soortgelijke verkooptransactie, kan uw informatie worden overgedragen als onderdeel van die transactie. Wij zullen u via e-mail en/of een prominente mededeling op onze website op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht en eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Tot slot kunnen wij uw persoonlijke gegevens naar eigen goeddunken bekendmaken aan rechtbanken, rechtshandhavingsinstanties en andere relevante derden (zoals internetproviders) wanneer een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of raadzaam is: (i) om een onderzoek in te stellen wanneer de legitieme rechten of belangrijke belangen van anderen zouden worden geschonden; (ii) om te reageren op een derde partij of rechtshandhaving dagvaarding of gerechtelijk bevel of om een rechtszaak aan te spannen; (iii) om te voorkomen dat anderen worden geschaad of dat een andere vorm van genoegdoening wordt nagestreefd wanneer u of een derde partij; (iv) wanneer u onze gebruiksvoorwaarden schendt of kan schenden; (v) om te voorkomen dat een wettelijk of ander professioneel privilege of een verplichting wordt geschonden; (vi) om te voorkomen dat het veiligheidsonderzoek of de klachtenprocedure van werknemers of in verband met de opvolging van werknemers wordt geschaad; (vii) bij het plannen en uitvoeren van bedrijfsreorganisaties of in toekomstige of lopende onderhandelingen waarbij de organisatie betrokken is; (viii) wanneer het gevaar bestaat dat iemand letsel of andere schade wordt toegebracht; (ix) wanneer onze eigendomsrechten of andere wettelijke rechten, of die van andere gebruikers of derden worden geschonden; en/of (x) wanneer de federale, staats-, lokale of andere toepasselijke wetgeving wordt geschonden. Deze openbaarmaking kan de overdracht van informatie aan de VS en buiten de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland omvatten. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, zullen wij redelijke stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen in het geval dat wij verplicht zijn uw persoonlijke informatie aan derden te verstrekken in verband met een dagvaarding.

2. Specifieke informatie voor consumenten

2.1 Informatieverzameling en gebruik door ons

Wij, onze partners en filialen, en onze geselecteerde externe partners die onze producten en diensten gebruiken, zijn de enige bewakers van de verzamelde persoonlijke informatie. Wij verzamelen alleen informatie als dit nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doelen te bereiken en wij zullen deze informatie alleen gebruiken zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij kunnen al deze gegevens of een deel daarvan combineren met andere informatie die wij over u verzamelen.

In verband met uw gebruik van onze producten of diensten zullen wij contactgegevens en persoonlijke informatie verkrijgen, waaronder:

 • Informatie die u verstrekt tijdens een vrijwillige registratie aan bedrijven verjaardagsclub, beloningsclubs, loyaliteitsprogramma's, de "Club", (voor- en achternaam, geboortemaand en -dag, leeftijdsgroep, geslacht, geografisch gebied). Telefoonnummer wordt gebruikt als een identificatienummer & alleen voor uw gemak, zal niet bellen of sms'en.

 • Check-in informatie bij het inchecken bij een bezoek aan een bedrijf om uw bezoeken te volgen zodat u beloningen krijgt op basis van het aantal bezoeken zoals bepaald door het bedrijf.

 • Beoordelingscommentaar: Wij behouden ons het recht voor om uw 'Like', 'Dislikes' en beoordelingen of opmerkingen te publiceren met inachtneming van uw privacy.

Bedrijven waarvan de Clubs waarmee u zich heeft aangemeld, zullen uw gegevens gebruiken om u via e-mail beloningen te sturen en kunnen uw gegevens gebruiken om u gerichte aanbiedingen via e-mail te sturen.

We kunnen deze informatie gebruiken om onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren, om u te voorzien van de gevraagde informatie of technische ondersteuning. We kunnen de ontvangen informatie aggregeren en anonimiseren om rapporten over trends, demografie en statistieken te produceren.

 

2.2 Delen van informatie

We kunnen gebruik maken van zorgvuldig geselecteerde derde partijen, zodat zij ons kunnen helpen bij het verlenen van service aan u (bijvoorbeeld het verlenen van klantenservice, e-maildiensten). Onze contracten met dergelijke derde partijen verbieden hen om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor eender welk doel dat verder gaat dan het doel waarvoor ze werd gedeeld. We delen persoonlijke informatie met onze partners zoals WiX die eisen dat deze gegevens worden gedeeld, zodat andere applicaties ze kunnen gebruiken.

De verstrekte persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt voor beperkte en specifieke doeleinden die in overeenstemming zijn met de door u aan Riiwards verstrekte toestemming, en we beoordelen het privacybeleid van onze providers om ervoor te zorgen dat zij de overgedragen persoonlijke informatie effectief verwerken op een manier die in overeenstemming is met het beschermingsniveau dat onder deze Privacyverklaring wordt toegekend.

We zullen hen op de hoogte stellen als we vaststellen dat ze niet langer kunnen voldoen aan hun verplichting om hetzelfde beschermingsniveau te bieden als in deze Privacyverklaring wordt vereist. Als dat het geval is, zullen wij redelijke en passende stappen ondernemen om de ongeoorloofde verwerking te stoppen en te verhelpen.

Op uw verzoek zullen wij u een samenvatting of een kopie van de relevante privacybepalingen van ons contract met dergelijke aanbieders verstrekken.

 

2.3 Toegang tot persoonlijke gegevens, opslag van informatie, keuze/uitschakeling

We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verzamelen accuraat en up-to-date is, en dat u de mogelijkheid hebt om toegang te krijgen tot deze informatie en er correcties op aan te brengen. Om een volledige kopie van uw gegevens die in ons systeem zijn opgeslagen aan te vragen of om wijzigingen aan te brengen, kunt u een e-mail sturen naar support@riiwards.com.

 • U hebt de keuze om het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens te beperken. Voor dergelijke doeleinden biedt Riiwards u de volgende middelen aan om uw privacyrechten af te dwingen.

 • U hebt de keuze om u op elk gewenst moment af te melden van de mailinglist van een bedrijf waarvoor u zich heeft aangemeld. Wij geven u deze keuze in elke e-mail die wij u sturen. U kunt zich afmelden door een e-mail te sturen naar support@riiwards.com.

 • Voor andere soorten verzoeken om privacy kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar support@riiwards.com. Uw verzoek om privacy moet ten minste de volgende informatie bevatten: (i) uw volledige naam, adres en/of e-mailadres, zodat wij u kunnen informeren over het antwoord op uw verzoek; (ii) bijgevoegde documenten die uw identiteit vaststellen; en (iii) een duidelijke en beknopte beschrijving van de persoonlijke informatie met betrekking tot welke u probeert uw privacyrechten af te dwingen. Indien u verzoekt om rectificatie, gelieve aan te geven welke wijzigingen moeten worden aangebracht en documentatie bij te voegen om uw verzoek te staven.

 • Om de verwijdering van uw gegevens aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar support@riiwards.com.

Na ontvangst van uw verzoek om privacy en na controle kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewerken, deactiveren en/of verwijderen uit onze producten en diensten. We zullen onze redelijke commerciële inspanningen leveren om binnen een redelijke termijn te reageren op verzoeken om toegang, op een redelijke manier en in een vorm die gemakkelijk te begrijpen is voor het individu. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen die niet buitensporig is wanneer dit gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld wanneer verzoeken om toegang duidelijk buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter ervan.

Merk op dat uw gegevens niet worden verwijderd wanneer u zich voor een bepaald bedrijf afmeldt, omdat u zich mogelijk op meer dan één bedrijf hebt geabonneerd.

Houd er rekening mee dat we mogelijk niet al uw gegevens kunnen verwijderen uit onze beveiligde databases of de databases van derden aan wie uw persoonlijke informatie al is verstrekt. In het geval van beveiligde databases onder onze controle waar verwijdering onmogelijk is, zullen wij dergelijke informatie ontoegankelijk maken.

Als dat het geval is, neem dan rechtstreeks contact op met deze derden om de handhaving van uw privacyrechten te vragen.

2.4 Verwijs een vriend

Als u ervoor kiest om onze verwijzingsdienst te gebruiken om een vriend te vertellen over Clubs, zullen we u vragen om het e-mailadres van uw vriend. We zullen uw vriend automatisch een eenmalige e-mail sturen waarin we hem of haar uitnodigen om lid te worden van een Club. Uw vriend kan contact met ons opnemen via support@riiwards.com met het verzoek deze informatie uit onze database te verwijderen.

2.5 Informatie van derden-dienstverleners

Van tijd tot tijd kunnen onze sites hyperlinks tonen naar de websites van onze commerciële partners en andere derden. Als u op dergelijke links klikt, kiest u ervoor om dergelijke websites te bezoeken en wordt u daarheen geleid.

Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy- en persoonsgegevens die door dergelijke derden worden gebruikt (met inbegrip van tools, cookies, informatie of inhoud die deze bevatten), en dat wij geen controle hebben over de manier waarop dergelijke derden uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, verwerken, behandelen of gebruiken.

Wanneer u dergelijke links gebruikt om naar een andere website te gaan, is onze Privacyverklaring niet langer van kracht en is het surfen op die website voor uw eigen risico. Bovendien vormt elke banner of advertentie die wij op ons platform hebben, geen goedkeuring van een derde partij.

 

3. Specifieke informatie voor bedrijven

3.1 Informatieverzameling en gebruik door ons

Zakelijke informatie die op Sites wordt verzameld, zal worden gebruikt om diensten te verlenen zoals verjaardagsclub, beloningsclub, loyaliteitsprogramma, de "Club". Clubs verzamelen de contactgegevens van abonnees (consumenten) om deel te nemen aan uw programma. We zullen uw contactlijsten nooit verkopen of verhuren aan iemand zonder uw toestemming en zullen uw contactlijsten of inhoud nooit gebruiken voor een ander doel dan hier beschreven.

In verband met uw gebruik van onze producten of diensten kunnen wij contactlijsten & persoonlijke informatie (inclusief e-mailadressen en andere informatie voor uw abonnees) verkrijgen om in uw Club op te nemen. Ons anti-spambeleid verbiedt het gebruik van andere contactlijsten dan die welke we via opt-in ontvangen.

Wij stellen de abonnee-informatie aan u beschikbaar en u kunt de abonnee-informatie gebruiken binnen de tools die wij u ter beschikking stellen. Houd er rekening mee dat het extraheren van gegevens & het gebruik van de gegevens buiten onze tools zal u een data-controller & eigenaar onderworpen aan de data privacy en beveiliging regelgeving.

In the course of your use of our products or services or visit to the Sites, we may also obtain the following information about you:

 • Informatie die u tijdens het registratieproces verstrekt (zoals zakelijke e-mail, bedrijfsnaam, contactpersoon, bedrijfsadres, beschrijving, bedrijfstype).

 • Beloningen & aanbiedingen voor consumenten om uw Club te adverteren en het aanbod in widgets weer te geven.

 • Wij kunnen uw bedrijfsinformatie en beloningen & aanbiedingen in gidsen publiceren, samen met lijsten van andere bedrijven.

 • Informatie van sociale netwerksites van derden, waaronder informatie die sociale netwerksites aan ons verstrekken als u uw gegevens op dergelijke sociale netwerksites gebruikt om in te loggen op een aantal van onze sites (zoals uw naam en e-mailadres om ons aanmeldingsformulier in te vullen). De informatie waartoe u ons toegang geeft, verschilt per sociale netwerksite en wordt beïnvloed door de privacy-instellingen die u op de sociale netwerksite hebt ingesteld. U kunt deze privacy-instellingen controleren en er meer over te weten komen op de betreffende socialenetwerksite.

 • Gegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze sites (zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, geografische locatie, pagina's die u bekijkt, hoe u op onze sites terecht bent gekomen en eventuele links die u aanklikt om onze sites te verlaten, metagegevens over uw gebruik en het gebruik van onze sites door uw abonnees en uw e-mails die u verstuurt (inclusief klikken en openen), uw interacties met eventuele video's die wij aanbieden en elk apparaat of andere communicatiemethode die u gebruikt om met de sites te communiceren), die wij op verschillende plaatsen binnen onze infrastructuur opslaan, inclusief systeemlogbestanden, back-end-databases en analytische systemen.

 

We kunnen elk van deze gegevens gebruiken om onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren, om u de gevraagde informatie of technische ondersteuning te geven, om uw verplaatsing door de Sites of uw gebruik van onze producten en diensten te vergemakkelijken, om beter te kunnen adverteren en onze producten en diensten op de markt te brengen, om problemen met onze servers of onze producten en diensten te kunnen diagnosticeren, in verband met onze beveiligings- en nalevingsprogramma's, om onze sites te beheren, om met u te communiceren, om potentiële klanten te benaderen met onze producten of diensten, om ons te helpen u een gepersonaliseerde ervaring aan te bieden of om onze sites, producten en dienstenaanbod op een andere manier aan u aan te passen, of zoals anders beschreven in deze privacyverklaring.

We kunnen de ontvangen informatie aggregeren en anonimiseren om rapporten over trends en statistieken te produceren, zoals trends in mobiele zoekopdrachten, openstaande e-mailtarieven per bedrijfstak, best practices voor campagnes of het aantal gebruikers dat is blootgesteld aan of geklikt op onze sites of dat onze producten en diensten heeft geëvalueerd of gekocht.

Waar toegestaan door de wet, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden met uw toestemming, wat kan inhouden dat we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms en post met informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over eventuele nieuwe producten en diensten, nieuws en speciale aanbiedingen. Wij zullen u echter geen ongevraagde marketing of spam sturen en zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat wij uw rechten volledig beschermen en voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de Data Protection Act 1998, de General Data Protection Regulation wanneer deze in werking treedt op 25/5/2018 en de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003.

Met uw toestemming kunnen we ook getuigenissen of beoordelingen verkrijgen en plaatsen voor opname op onze sites of elders. Uw berichten kunnen blijven staan, zelfs nadat u uw account hebt geschorst of geannuleerd. Beoordelingen en bijdragen aan een van onze publieke gemeenschappen worden door ons beschouwd als openbaar en niet-vertrouwelijk en worden niet behandeld als eigendomsinformatie of persoonlijke informatie die onder deze privacyverklaring valt. Om uw persoonlijke informatie op onze openbare forums of op de openbare delen van onze sites te laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via

support@riiwards.com. In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens niet verwijderen, in welk geval we u zullen laten weten als we dat niet kunnen doen en waarom.

 

3.2 Het delen van informatie

We kunnen gebruik maken van zorgvuldig geselecteerde externe hulpmiddelen, zodat ze ons kunnen helpen bij het verlenen van service aan u (bijvoorbeeld klantenservice, e-maildiensten, factureringsdiensten). Als Riiwards persoonsgegevens deelt met een externe dienstverlener die als agent de gegevens namens Riiwards verwerkt, dan is Riiwards aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door die derde partij, tenzij Riiwards kan bewijzen dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

We kunnen ook niet-persoonlijke informatie delen met derden, waaronder de media, industriewaarnemers, marketing- en reclamepartners, verkopers, klanten, potentiële klanten of partners. Zo kunnen we bijvoorbeeld openstaande e-mailtarieven, best practices voor campagnes of het aantal gebruikers dat is blootgesteld aan of geklikt op onze sites of onze producten en diensten heeft geëvalueerd of gekocht, openbaar maken.

 

3.3 Toegang tot persoonlijke gegevens, opslag van informatie

We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verzamelen accuraat en up-to-date is, en dat u de mogelijkheid hebt om toegang te krijgen tot deze informatie en er correcties op aan te brengen. Om een volledige kopie van uw gegevens die in ons systeem zijn opgeslagen aan te vragen of om wijzigingen aan te brengen, kunt u een e-mail sturen naar support@riiwards.com.

U kunt uw beloningen en aanbiedingen te allen tijde wijzigen via uw accountinstellingen die toegankelijk zijn via Site en partnersites.

U hebt de keuze hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren en u kunt zich op elk moment afmelden door uw accountvoorkeuren te wijzigen.

U kunt zich ook aanmelden bij sommige van onze sites met behulp van aanmeldservices zoals Facebook Connect of een Open-ID-provider. Deze diensten zullen uw identiteit verifiëren en u de mogelijkheid bieden om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres om ons aanmeldingsformulier vooraf in te vullen.

4. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen of klachten heeft over ons, onze diensten, onze Gebruiksvoorwaarden en/of deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via e-mail naar support@riiwards.com, per post naar 4695 Chabot Drive, Suite 200, Pleasanton, CA 94588, USA, en per telefoon naar

+1 (925) 558-2797.

4.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) - Europese Vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikel 27 van de General Data Protection Regulation (GDPR), heeft Riiwards Inc. het European Data Protection Office (EDPO) aangesteld als haar GDPR-vertegenwoordiger in de EU. U kunt contact opnemen met EDPO over zaken die betrekking hebben op de GDPR:
  - door gebruik te maken van het online verzoekformulier van EDPO: https://edpo.com/gdpr-data-request/
  - door te schrijven naar EDPO, Huart Hamoirlaan 71, 1030 Brussel, België.

4.2 Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) - Vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk

Overeenkomstig artikel 27 van de GDPR in het Verenigd Koninkrijk, heeft Riiwards Inc. EDPO UK Ltd aangewezen als haar GDPR-vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk. U kunt contact opnemen met EDPO UK over zaken die betrekking hebben op de UK GDPR:
  - door gebruik te maken van het online aanvraagformulier van EDPO: https://edpo.com/uk-gdpr-data-request/
  - door te schrijven naar EDPO UK op 8 Northumberland Avenue, Londen WC2N 5BY, Verenigd Koninkrijk.